Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

KONU: SALİH KULLARI SEVMEK

KONU: SALİH KULLARI SEVMEK


1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herkes sevdikleriyle kıyamet günü hışırda beraber olacaktır.”[75]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İmanın lezzetini (ibadetlerin zevkini tatmak ) isteyen, bir mü'min kardeşini sevmek isterse onu Allah için sevsin”[76]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin din kardeşine güler yüzlülük ve şefkat göstererek bakması, şu camim de yapılan bir senelik itikaf ibadetinden daha üstündür.”[77]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Karşılaşan iki mü'min kardeş, birbirlerinin ellerini tutarak Allah'a hamdü sena ederlerse, ay-rıldıkları vakit, günahları affedilmiş olarak ayrılırlar.”[78]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine üç kimse vardır ki, sığınacak hiç bir gölge olmadığı vakit, bunlar Allah'ın himayesinde olacaklardır. a) Allah'ın kendisiyle beraber olduğuna kesinlikle iman ederek yolculuğa çıkan kimse.

b) Güzel bir kadın kendisini çağırdığı halde, Allah'tan korktuğu için bu teklifi reddeden kimse.

c) Din kardeşini sadece Allah rızası için seven kimse.”[79]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah (kıya­met günü ) cennete girecek olan kimselere şöyle seslenir:

Ey cennet ehli, size ihsan ettiğim cennet nimetlerine razı mısınız? Onlar da:

Yarattıklarınızdan hiç birisine vermediğini bize ihsan eyledin nasıl razı olmayalım, derler.Yüce Allah:

Size verdiklerimin daha iyisini vereyim mi? buyurur. Ehli cennet:

Ondan daha iyisi var mı, derler? Hz. Allah:

Evet, o da sizden razı olmak ve ebediyyen sizi azaplandırmamaktır, buyurur.”[80]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah, ( işledikleri kötülüklerden dolayı azap etmek istediği ) bir milletin camiye gidenlerine bakar, o anda merhamete geldiğinden o milleti affeder ve ver­mek istediği azabı da geri çevirir.”[81]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com