Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Recep Ayında Kılınacak Namaz

                       

 Receb'in 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile20'si arasında
                       ve21'i ile30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak10'ar rekat
                       Hacet Namazı  vardır.Bunların her üçününde kılınış şekli aynıdır.                         
                       Yalnızca  namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır.
                         Bunamaz, mü'minle münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete ereler.
                        Münafıklar bu namazı kılamazlar.Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz
                        Resulullah Efendimiz'in(s.a.v) berberi Selman-ı Pak(r.a.) Hazretlari tarafından rivayet edilmiştir.
                     
                         Bu namazlar, akşamdan sonrada, yatsıdansonrada kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde
                        ve bilhassateheccüt vaktinde kılınması eftaldir.

                          Kılınışı: Hacet namazına şu niyetle başlanır:"Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz
                        hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine,beni feyz-i ilahine,afv-ı ilahine, raza-i iilahine nail eyle,
                        abid, zahit kullarının arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-i şerifiniçin"Allahüekber.

                          Her rekatta 1 Fatiha, 3 ku Kul ya eyyühel kafirun, 3 ihlası  şerifokuyup, 2 rakatte bi selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır.
           
                          **İlk on gün  içinde kılınan namazdan sonra,11 defa "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve
                         lehül hamdü yuyi yyümiit. Ve hüve hayyün la yemüütü biyedihil hayr. Ve hüva alaa külli şeyin kadiir" okunup dua edilir.

                           ** İkinci on gün içinde yani Receb'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekatten sonra11 defa: "İlahen vahıden ehaden
                          sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda" okunup dua edilir.

                           ** Üçüncü 10 gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30' u arsındakılınan 10 rekatten sonra da11 defa: "Allahümme la mania
                          lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela radde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfue ze'lceddi
                          minke'l-ceddü.Sübhane rabbiye'l-aliyyi'a'le!l-vehhab. Sübhane rabbiye!l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane
                          rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okunup dua edilir...

                                                                                         ( Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com