Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

HACİM ÖLÇÜLERİ

Rıtıl : 416 gr.

Müd : ¼ Sa’a eşit bir ölçü birimidir. 832 gr.

(Normal bir kimsenin iki avucunu buğday yığınına daldırdığında ele gelen buğday miktarı)

Kıst : Yarım Sa’ miktarı kadardır. 1,664 gr.

Kılece (Kıst) : 7/10 Sa’ demektir, veya 3 tam ¾ rıtıl demektir, 2,425 gr.

Sa’ : Dört Müd miktarıdır veya 5 tam 1/3 rıtıl demektir, 3,328 gr.

Mahtûm : Beş tam 1/3 Rıtıl demektir, 2,218 gr.

Mekûk : Sekiz Rıtıl demektir veya bir tam ½ Sa’ demektir, 3,328 gr.

Farak : Üç Sa’ veya on altı Rıtıl demektir, 9,984 gr.

Veybe : Altı Sa’ veya Otuz iki Rıtıl demektir, 19,968 gr.

Müdy :Yedi tam ve ½ Sa’ demektir veya kırk rıtıl demektir, 16,640 gr.

Kafîz : On iki Sa’ veya 64 Rıtıl demektir, 26,624 gr.

Arak : On beş Sa’ veya 80 Rıtl demektir, 33,280 gr.

İrdeb : Yirmi dört Sa’ veya 128 Rıtl demektir, 53,248 gr.

Cerîb : Kırk sekiz Sa’ veya 256 Rıtl demektir, 106,496 gr.

Vesak : Altmış Sa’ veya 280 Rıtıl demektir, 199,680 gr.

Kerr : Yediyüz yirmi Sa’ veya 3840 Rıtl demektir, 1,597,440 gr.

Saf suyun buğday hacmine göre oranı 150/198 yani 198 litre su 158 kg. ağırlığına eşittir. Arpanın saf suya orantısı ise 120/198 dir. Yani 198 litre su 120 kg. arpaya eşittir. Bu hesaba göre aynı hacimde fakat farklı ağırlıkta olan bazı bakliyat çizelgesi aşağıda sunulmuştur;

İRDEB: Yirmi dört Sa’ veya 128 Rıtıl miktarına eşittir.

Maddenin cinsi Hacmi Ağırlığı

1- Saf su : 1 irdeb 198 kg veya litre

2- Buğday : 1 irdeb 150 kg veya litre

3- Arpa : 1 irdeb 120 kg veya litre

4- Normal mercimek : 1 irdeb 160 kg veya litre

5- Kırık mercimek : 1 irdeb 148 kg veya litre

6- Bakla : 1 irdeb 150 kg veya litre

7- Kırık Bakla : 1 irdeb 144 kg veya litre

8- Soğan : 1 irdeb 45 kg veya litre

9- Nohut : 1 irdeb 150 kg veya litre

10-Susam : 1 irdeb 120 kg veya litre

11- Yonca : 1 irdeb 157 kg veya litre

12- Saman : 1 irdeb 50 kg veya litre

13- Kepek : 1 irdeb 67,5 kg veya litre

14- Kuru bezelye : 1 irdeb 160 kg veya litre

15- Her türlü meyve sebze 1 irdeb 45 kg veya litre1 Müslim, Cum’a: 43; İbn Mace, Mukaddime: 7

[1] 26 Şuara: 182

[2] 4 Nisa: 40; 10 Yunus: 61; 34 Sebe’ 3-22; 99 Zilzal 7-8

[3] 21 Enbiya: 47; 31 Lokman: 16

[4] 3 Âl-i Imrân 75; 4 Nisa; 20

[5] 3 Âl-i Imrân:14

[6] 4 Nisa: 53; 4 Nisa: 124

[7] 4 Nisa: 49, 77; 17 İsra: 71

[8] 35 Fatır: 13

[9] 12 Yusuf: 20

[10] 11 Hud: 85; 26 Şuara: 181, 182; 6 Enam: 152

[11] 12 Yusuf: 72

[12] 84 İnşikak: 17

[13] 39 Zümer: 67

[14] 20 Taha: 96

[15] 69 Hakka 32


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com