Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Bayram Namazları

Bayram Namazları


Hüküm ve şartları:

Cuma namazı farz olanlara, senede iki defa bayram namazı kılmak da vaciptir. Bir hadisi şerife göre hicretin birinci yılında meşru kılınmış­tır. Cuma namazı için mevcut olan şartlar, bayram namazı için de mev­cuttur. Yalnız bayram namazı için hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur. (Hutbe okunmasa da namaz sahih olur. Fakat mekruhtur.)

Bayram namazı iki rekâttır ve cemaatle kılınır. Vakti güneşin doğup1 iki mızrak boyu yükselmesiyle girer. Vakit girince cemaat saf bağlayıp “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder. İmam “Allahu Ekber” deyince cemaat da el kaldırıp tekbii alırlar. Bu iftitah tekbirinden sonra herkes içinden “isuphaneke”yi okur sonra zevaid tekbiri alınarak eller kaldırılır. (Birinci ve ikinci tekbirler­de eller yana bırakılır, üçüncüsünde ise bırakılmadan bağlanır.)

Bundan sonra imam gizlice “Euzu-Besmele” çekerek fatiha ve zammı sureyi okur. Bayram namazlarının ilk rek'âtında “a'la” suresinin okun­ması menduptur. Sonra rükû ve secde edilir. Müteakiben ikinci rekâtta (gaşiye suresinin okunması menduptur.) imam yüksek sesle Fatiha ve sureyi okuduktan sonra birinci rek'âtta olduğu gibi üç kere tekbir alınır. Zaid diye adlandırılan bu tekbirlerin her üçünde de eller yana bırakılır, ikinci rek'âtta zait tekbirleri kıraatten önce almak caizse de kıraatten sonraya bırakmak evladır.) Bundan sonra el kaldırılmadan tekbir getiri­lip rükûa gidilir. Ettehiyyattan sonra selâm verilir.

Selâmdan sonra hatip bayram hutbesini okur. Ramazan bayramı ise fıtır sadakasının hükmünü anlatır. Kurban bayramında da kurbanın ah­kâmlarından bahseder.

Bayram namazını imamla birlikte kılamıyan (sonra) kaza etmez.

Bayram namazı bir özürden dolayı birinci günü kılınamadığı takdir de ertesi güne tehir edilebilir. Fakat üçüncü ve dördüncü günü kılınamaz

İmam birinci rek'âtta zaid tekbirleri unutarak fatiha okurken veya fatihayı bitirdikten sonra hatırlarsa. Tekbirleri getirip tekrar fatihayı okur. Şayet hem fatihayı hem de zammı sureyi okumuşsa o zaman hemen tekbirleri getirir. Bunları ikinci bir sefer tekrarlamaz.

Rukûda hatırlarsa ellerini kaldırmadan rukûda tekbir getirir. Fa­kat rukûdan sonra hatırlarsa tekbir getirmez. Unutulan bu vacip tekbir­ler için her ne kadar secde-i sehv gerekirse de bayram günlerinde cemaatin çokluğundan dolayı secde-i sehv getirilmez.[686]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com