Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

TEFSİR, KURANI KERİMİN FAZİLETİ

TEFSİRDEN SAKINMAYA DAİR

408 - Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Kitabullah hakkında şehsî re'yi ile söz ederse, isâbet bile etse hatâdadır.

Ebu Dâvud, İlm, 5 (3652);Tirmizî, Tefsir 1, (2953).

Rezîn şu ilâvede bulunmuştur: "Kim re'yi ile söz eder de hata ederse küfre düşer."

409 - İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Kur'ân hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın."

Tirmizî, Tefsir 1, (2951).

410 - Yine Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Benim hakkımda da bildiğiniz dışında sözden kaçının. Kim bana bile bile yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın. Kim de Kur'ân hakkında re'yi ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın."

Tirmizi, Tefsir 1, (2952).

KUR'ÂN'IN FAZİLETİNE DAİR
FATİHA SÛRESİ
BAKARA SÛRESİ
AL-İ İMRÂN SURESİ
NİSA SURESİ
MAİDE SURESİ
EN'AM SURESİ
A'RAF SURESİ
ENFAL SURESİ
BERÂET SURESİ
YUNUS (ALEYHİSSELAM) SURESİ
HÛD (ALEYHİSSELAM) SURESİ
YUSUF (ALEYHİSSELAM) SURESİ
RA'D SURESİ
İBRAHİM (ALEYHİSSELAM) SURESİ
HİCR SURESİ
NAHL SURESİ
BENÛ İSRAİL SURESİ
KEHF SURESİ
MERYEM (ALEYHÂ'S-SELAM) SURESİ
HACC SURESİ
KAD EFLAHA (MÜ'MİNUN) SURESİ
NUR SURESİ
FURKAN SÛRESİ
ŞUARA SÛRESİ
NEML SÛRESİ
KASAS SURESİ
ANKEBUT SÛRESİ
RÛM SÛRESİ
LOKMAN SÛRESİ
SECDE SÛRESİ
AHZAB SÛRESİ
SEBE SÛRESİ
FÂTIR SÛRESİ
YÂ-SÍN SÛRESİ
SAFFAT SÛRESİ
SAD SURESİ
ZÜMER SURESİ
HÂ-MÍM el-MÜ'MİN SURESİ
FUSSİLET SÛRESİ
HÂ-MİM-AYN-SİN-KAF SURESİ
ZUHRUF SURESİ
HA-MİM-DUHAN SURESİ
AHKÂF SURESİ
FETİH SURESİ
HUCURAT SÛRESİ
KÂF SURESİ
ZÂRİYÂT SURESİ
TÛR SURESİ
NECM SURESİ
KAMER SURESİ
RAHMAN SURESİ
VÂKIA SURESİ
VÂKIA SURESİ
HADİD SURESİ
MÜCÂDELE SURESİ
HAŞR SURESİ
MÜMTAHİNE SURESİ
SAFF SURESİ
CUM'A SURESİ
MÜNAFIKÛN SURESİ
TEGÂBÜN SURESİ
TALAK SURESİ
TAHRİM SURESİ
MÜLK SURESİ
NUN (KALEM) SURESİ
NUH SURESİ
CİN SURESİ
MÜZZEMMİL SURESİ
MÜDDESSİR SURESİ
KIYAMET SURESİ
MÜRSELAT SURESİ
AMME SURESİ
ABESE SURESİ
KÜVVİRET (TEKVİR) SURESİ
MUTAFFİFÍN SURESİ
İNŞİKAK SURESİ
BÜRÛC SURESİ
SEBBAHA (A'LÂ) SURESİ
FECR SURESİ
ŞEMS SURESİ
DUHA SURESİ
İKRA' (ALAK) SURESİ
KADR SURESİ
ZELZELE (ZİLZAL) SURESİ
TEKÂSÜR SURESİ
ERAEYTE (MÂUN) SURESİ
KEVSER SURESİ
NASR SURESİ
İHLAS SURESİ
MUAVVİZETEYN SURELERİ

Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com