Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Afsun-Nazar Boncuğu Takmak- Büyü Yapmak- Nazar Değmek Ve Gaibten Haber Vermek

Konu: Afsun-Nazar Boncuğu Takmak- Büyü Yapmak- Nazar Değmek Ve Gaibten Haber Vermek


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, afsun yapmak, nazar boncuğu takmak, büyü yap­mak (Bu saydıklarımızın etkisinin var olduğuna inanmak) Allah'a şerik koşmaktır.”[232]1. Bir sürü deve arasında dayanıklı, yararlı bir deve bulmak ne kadar zorsa, insanlar arasında sıkıntı zamanında sana faydalı olacak hali­sane ahbablarının bulunması da o denli zordur.

2. Nazar değmesi konusunda birçok görüşler ileriye atılmıştır. Bu görüşlerden bazıları:

a) Göz değmesi, silâh gibi tesirli manevi bir afettir. Gözle görülme­yen kanser, romatizma gibi hastalıklar musallat oldukları yerlerde vücu­du nasıl tahrip ediyorsa, nazar değmesi de isabet ettiği canlı ve cansız her varlık üzerinde tesirini göstererek büyük tahrîbler meydana getirir. Bundan ötürü hadisi şerif de “malınızı, çocuklarınızı nazar değmekten ko­ruyunuz” buyrulmuştur.

b) Nazar değmesi, isabet ettiği yere bir zarar getirmez. Fakat de­ğerli bîr mal gördüğünde ona sahip olamamanın kıskançlığı içinde olan bir kimse, o malın sahibine adeta düşman olur. Dolayısıyla cana ya da ma­la bir zarar getirir, ortadan kaldırır.

c) Nazarın sahibi olan kimse gördüğü maddi şeyleri ortadan kaldır­maya çalışırken, maddi olmayan şeylere de engel olur- Bunun içindir ki, peygamberimiz (s.a.s.) bir hadisi şerifde “Her şeyin bir sırrı vardır. Ma­lınızı, gizli tutulması gereken işlerinizi ivşa etmekten kaçınınız,” buyurmuştur.[233]2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, nazar, değdiği kişiyi Allah'ın izniyle yüksek dağ­lara çıkarıp oradan aşağı atmasına vesile olur.”[234]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sizden kim, din kardeşine faydalı olmaya gücü yetiyorsa, fay­dalı olmaya çalışsın.”[235]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Arrafe (kaybolmuş maldan haber veren) ve kahin (gelecekten haber veren)lere gidip verdikleri haberleri tasdik eden kimseler, Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerimi inkâr etmiş olurlar”[236]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ümmetimin kabrini kazdırıp gömülmesine sebeb olan belâların yarısı nazar değmesidir.”[237]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Nazar değmesi doğrudur. Eğer kader yazısının önüne geçecek bir neden varsa, o da nazar değmesidir. (Nazarın değdiği yerdeki zararı kal­dırmak için) sizden yüzünüzün- su ile yıkanması (ve o suyun nazarın değ­diği yere serpilmesi) istenildiği zaman yıkayınız.”[238]Nazar değmesi bir gerçektir. Açacağı yaralar doğrudur, değmesinden kurtulmak için şu iki ilaçdan yararlanılır:

a) Kişi gördüğü güzel bir mala nazar değdirmemek için şu duayı okur: “Maaşallah la kuvvete illa billah” (Kuvvet ve kudretin tek sahibi olan ancak Allah'ın dilediği olur.)

b) Bu duayı okumayan kişi nazar değdirdiği bir şeyin zarardan kur­tulması için, abdest niyetiyle yüzünü yıkar. Yıkadığı yüzünden akan sula­rı nazar değdirdiği o şeyin üzerine serper. Böylelikle onun zarara uğrama­sının önüne geçilir.[239]7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Nazar değmesi doğrudur. Çünkü şeytan nimetin bulunduğu ye­re uğrayarak insanoğlunu onu kıskanmaya tahrik eder.”[240]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Cebrail'in bana yaptığı Afsun- duasını sana öğreteyim mi?

“Bismillahi ergike mln külli dain ye'tike min şerrin neffasati fil ukedi ve min şerri hasidin iza hased.”[241]Anlamı:

“Büyü yaparak düğümlediği ipliğe, üfürücülerin ve kıskananların şerrinden sana gelen her türlü hastalık ve belâdan Allah'ın ismiyle seni kurtarmak istiyorum.” Bu duayı üç defa okuyup elini ağrıyan yerine sü­rersin.”[242]9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sevgili peygamberimiz (ayet ve hadislerle gelen duaların dı­şında) başka şeylerle afsun yapmak, nazar boncuğu takmak ve büyücülük yapmayı yasak kılmıştır.”[243]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com