Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Mirasçılık

Konu: Mirasçılık


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Ölünün bıraktığı malından) hisse sahiplerine verilen hissedeni arta kalanı ölünün en yakın erkek varislerine verilir.”[261]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok iki, Hz. Allah (ölünün ardında bıraktığı malından her hak sahibine hakkının verilmesini farz kılmıştır. Öyleyse varisler için vasiyet etmek hakkı yoktur.”[262]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Anne, baba, oğul gibi yakın akrabalarını) öldürenler için miras hakkı yoktur.”[263]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Daha evvel malının bir kısmını kendisine vasiyet edeni) öldüren kimsenin vasiyet de hakkı yoktur.”[264]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ailesiyle yaptığı lânetleşme sonunda erkeğin “benden değil­dir” dediği çocuk, babasının değil ancak annesinin varisi olur.”[265]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Diğer mirasçılar kabul etmedikleri takdirde, bunlardan birine edilen vasiyet makbul değildir”[266]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kâfir akrabası olduğu müslümanın mirasçısı olamayacağı gibi, müslüman da o kâfirin mirasçısı olamaz.”[267]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölünün borcu malından, yaptığı vasiyetimden önce verilir.” (Bırakılan malda hissesi olan) varise, ölünün vasiyeti verilmez.”[268]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölünün yaptığı vasiyet nedeniyle (malının üçte birinden fazla­sını herhangi birine veya bir kısmını varislerinin bazılarına vasiyet etmek­le) mirasçıları zarara sokman en büyük günahtır.”[269]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hayat belirtisi olmadan ölü olarak düşen çocuğun cenaze na­mazı kılınmaz, başkasının varisi olmaz, başkası da onun varisi olamaz.”[270]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dayı, varisi olmayan yeğeninin varisi olur.”[271]Bağırmak, çağırmak gibi herhangi bir hayat belirtisi olmadan ölü ola­rak doğan çocuğun hadisde belirtildiği gibi cenaze namazı kılınmaz, yıkan­maz ve herhangi bir yere bir çaut içine serili olarak gömülür. Fakat kımıl­damak, bağırıp çağırmak gibi hayat belirtileri görülen bir çocuk tıpkı bü­yük bir insan gibi kabul edilir. Cenaze namazının kılınması, yıkanması ve mezarlığa gömülmesi, kendisinden önce ölen babasının bıraktığı malına varis olması ve anne amca, dayı gibi yakınlarının da kendisine varis ol­ması gibi.[272]12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Teyze (Şefkat ve merhamet bakımından) annenin yerini tu­tar.”[273]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Babası ve çocukları olmayan bir kimsenin ölümü halinde, va­risleri kardeş veya amca gibi yakın akrabaları olur.”[274]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com