Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Hz. Muhammed'in Sünneti (İzi) Ve İhya Etmesi

Konu: Hz. Muhammed'in Sünneti (İzi) Ve İhya Etmesi


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey Bilâl! Benden sonra terkedilmiş sünetlerimden herhangi bi­rini tekrar işleyip eski hayata kavuşturan bir kimse, ondan sonra onu iş­leyen kimsenin kazandığı sevap kadar sevap kazanır. O işleyenlerin seva­bında hiç bir noksanlık olmayacaktır. Allah'ın, peygamberin razı olmadı­ğı (bar, pavyon gibi zarar doğurucu) bid'atı icat eden bir kimsenin, icat ettiği bid'at-ı işleyenlerin kazandığı günah kadar günah kazanır ki, onla­rın günahlarında da herhangi bir noksanlık olmayacaktır.”[297]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sünnetimi değiştirecek ilk kişi, Beni Ümmiye kabilesine men­sup bir kimse olacaktır. (Ki, bu da Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid olsa gerek. Çünkü Hz. Hasan'ı zehirleyerek öldüren ve Hz. Hüseyin'e karşı savaşıp Kerbelâ denilen yerde günlerce aç ve susuz bırakıp öldürmekle peygam­berin sünnetini çiğneyen ilk kişi o olmuştur.)”[298]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, ben hadisleri sizler için söylüyorum. Sizlerden burada hazır olanlar benden işitip öğrendiklerini burada olmayanlara öğ­retsinler.”[299]“Sevgili peygamberimiz (s.a.s) buyurmuş oldukları hadislerin ışığı altında bilenlerin bilmeyenlere dini bilgi ve meselelerini öğretmele­rini teşvik etmekte. Zira günümüze kadar süregelen ve kıyamete dek de yaşayacak olan İslâm dini, onu öğretip yaymaya çalışan kişilerin gayret­lerinin bir meyvesidir. Allah bizi, Islama hizmet edip yaymaya çalışan imanlı salih kullardan eylesin. Amin.[300]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com