Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Selam

Konu: Selam


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yahudi ve Hıristiyanlara önce siz selâm vermeyiniz ve bir yolda onlardan biriyle karşılaştığınız zaman onu yolun en dar yerinden (kenarın­dan) geçmeye mecbur ediniz.”[1149]Yolun ortasını kâfire bırakıp da kenara çekilmek müslümana yakış­maz. Yani yol daracık ise ve geçebilmek için ikisinden birinin kenara çekil­mesi gerekiyorsa müslüman çekilmemeli ve kâfiri kenara çekilmeye mec­bur bırakmalıdır.[1150]2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kitap ehli (Yahudi veya Hıristiyanlar) size selâm verdikleri za­man “ve aleyküm”[1151]“Ve sana da olsun!”. Bunun sebebi, Yahudilerin, selâm yerine ölüm demek olan “sâm” kelimesini kullandıkları görülmüştü. “Ve sana da olsun!” şeklindeki mukabelede misilleme vardır. Eğer “sâm” demişse ona da eğer selâm demişse ona da selâm çevrilmiş olur.[1152]3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Selâm, konuşmadan öncedir. Bir kişiyi (yemek esnasında geldiği zaman) selâm vermedikçe sofraya davet etmeyiniz.”[1153]Onun selâmını melekler alırlar.[1154]4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Selâm, ümmetimizin esenlemesi ve zimmetimizin güvencesi­dir.”[1155]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Selâm, Allah Teâlâ'nın yeryüzüne indirdiği isimlerinden bir isim­dir ve onu aranızda yayınız. Müslüman kişi bir topluluğa uğrar, onlara selam verir ve onlar da onun selâmını alırlarsa Selâm'ı onlara hatırlatmış ol­ması nedeniyle onlardan biri derece üstünlüğe sahiptir. Şayet onun selâ­mını almazlarsa onlardan daha hayırlı ve daha iyi olan onun selâmını alır.”[1156]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Selâm, Allah'ın isimlerinden büyük bir isimdir; yaratıkları ara­sında onu zimmet kılmıştır. Bir müslüman bir müslümana selâm verdiği za­man artrk onu hayırdan başka bir şeyle anması kendisine haramdır.”[1157]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Selâm'ı başlatan dargınlık (günahın) dan kurtulmuştur.”[1158]Selâm, dargınlığı sona erdirmek, iki müslüman arasında üç günden fazla devam etmemesi gereken küskünlüğü kaldırmak için yeterli kabul edilmekte ve önce selâm verenin daha üstün olduğuna işaret edilmektedir.[1159]8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Selâmı önce veren kibirden kurtulmuştur.”[1160]Çünkü kibirli insanlar, başkalarının önce kendilerine selâm verme­lerini beklerler.[1161]9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hayvana binen yürüyene selâm versin, yürüyen oturana selâm versin ve azlık çokluğa selâm versin! Kim selâma karşılık verirse selâm onadır ve her kim karşılık vermezse ona bir şey yoktur.”[1162]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com