Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Müslümanların İhtiyaçlarının Görülmesi

Konu: Müslümanların İhtiyaçlarının Görülmesi


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İhtiyacı hususunda bir mü'min (kardeşime yardım etmekliğim, Mescid-i Haram'da (Kâ'be'de) bir ay oruç tutmak ve itikâf yapmaktan benin için daha değerlidir.”[1250]Mescide kapanıp ibadetle vakit geçirmek,[1251]2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir mü'minî sevindirmek, amellerin en faziletlilerindendir. Bir borcunu ödersin veya bir ihtiyacını görürsün veya bir sıkıntısını giderirsin.”[1252]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir müslüman kardeşinin bir ihtiyacını gören kimseye, haccedip umre yapan kişi gibi sevap vardır.”[1253]Umre: Muayyen bir vakti olmayan ve Arafat'da vakfeyi gerektirin yen hacc.

Burada nafile olan hacc ve umren'in kasdedildiği belirtilmiştir.[1254]4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir ımüslüman kardeşinin bir ihtiyacını gören kimse, ömrü boyun­ca Allah'a hizmet eden kişi gibidir.”[1255]Bir müslümanın bir ihtiyacını karşılamak, ömür boyu yapılan nafile ibadetlerden daha üstün sayılmaktadır. Bu hadis, iyiliği teşvik eden en yü­ce manayı dile getirmiştir.[1256]5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İhtiyacını kendisi bana ulaştıramayan kişininin ihtiyacını bana ulaştırınız. Her kim, ihtiyacını ulaştıramayan kişinin ihtiyacını devlet yet­kilisine ulaştırırsa Cenâb-i Allah, kıyamet gününde onun ayaklarını sırat üzerinden kaydırmaz.”[1257]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Aracılık ediniz, sevap kazanırsınız ve Cenab-ı Allah Peygamberi'nin dilinden dilediği hükmü verir.”[1258]Bu hadisin sebebi: Rasûi-i Ekrem Efendimize ihtiyaçlı bir kimse gel­diği zaman yanındakilere döner ve kendilerinden bu ihtiyacın karşılanması için aracılık yapmalarını tavsiye ederdi. Buradaki aracılığın manasa, adamın durumu belirtilerek ihtiyacının en iyi şekilde karşılanmasını sağlamaktır.[1259]7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cenâb-i Allah, iyilik için kullarından ileri gelen kişiler yaratmış, onlara iyiliği sevdirmiş ve iyilik yapmayı kendilerine kolaylaştırmıştır. Tıp­kı kurak bölgeyi sulamak ve halkına hayat vermek için yağmuru oraya müyesser kılması gibi. Cenâb-i Allah, kullarından iyiliğe düşman olan kişilerde yaratmış, onlara iyiliği sevdirmemiş ve onları iyilik yapmaktan tiksindirmiştir. Tıpkı kurak bölgeyi öldürmek ve bölge ile birlikte halkını kırmak için yağmurun önlenmesi gibi. Allah'ın bağışladıkları ise daha çoktur.”[1260]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın birtakım kulları vardır ki onları insanların ihtiyaçları için ayırmıştır, insanlar ihtiyaçları için onlara başvururlar. Allah'ın azabın­dan emniyette olanlar işte onlardır.”[1261]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın bazı grupları vardır ki, kulların istifadesi için onları ni­mete ayırmış (servet sahibi kılmış) tır ve bol bol verdikleri müddetçe bu ni­meti kendilerinde bırakır. Şayet nimeti tutarlarsa o zaman kendilerinden çe­kip alarak başkalarına verir.”[1262]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanlardan birtakım kişiler vardır ki onlar bayrın anahtarı vı şerrin kilitidirler. İnsanlardan birtakım kişiler de vardır ki onlar şerrin anahtarı ve hayrın kilitidirler. Allah'ın, hayrın anahtarlarını eline verdiği kişiyi yazıklar olsun!.”[1263]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her kim duasının kabul olunması ve sıkıntısının kalkmasını isterse güçlük içinde olan kişiyi ferahlandırsın.”[1264]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kendisine nimet (varlık) verilen kişi Allah'a hamdetsin! Rızkı; geciktiğini sanan kişi Allah'dan mağfiret (bağışlanma) dillesin! Her ikim bi işten daralırsa “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” desin!.[1265]“Lahavle ve lâ kuvvete illâ billah” = güç ve kuvvet ancak Allah iledir.[1266]13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

"Her kim, müslüman kardeşinin bir işi için koşar ve onun o iş görülürse kendisine bir hacc ve bir umre olur, şayet görülmezse bir umre yazılır.”[1267]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com