Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Bâb: İmamın Sütresi Arkasındakiler İçin De Sütredir

Bâb: İmamın Sütresi Arkasındakiler İçin De Sütredir52- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bana îbni Şihâb'dan, o Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den, o Abdullah b. Abbas'tan naklederek dedi ki: (İbni Abbâs) şöyle dedi:

Bir dişi eşeğe binmiş olarak geldim. O sırada ergenlik çağına yak­laşmıştım. Allah Resulü (sav) Mina'da duvarsız bir hâlde namaz kıldı­rıyordu. Safın bir bölümünün önünden geçtim ve eşeği serbestçe otla­ması için salıverdim. Sonra da safa katıldım. Bu (hareketim) yadırgan­madı.[16]ŞerhBu hadiste geçen lafız ve ibarelerin şerhi için 1 no.lu hadis-i şerife bakı­nız.HükümHadis-i şeriften çıkarılan şer'î hükümler için 1 no.lu hadise bakınız.DersHadis-i eriften çıkarılacak dersler için 1 no.lu hadise bakınız.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com