Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Hz. Peygamber'in Korkması

Hz. Peygamber'in Korkması


Hadiste yer alan "kendimden korktum" ifadesi "yüreği titreyerek" ifadesi ile birlikte, meleğin gelmesinden dolayı Hz. Peygamber'de oluşan etkilenmeyi göstermektedir. Bu yüzden o "beni örtünüz" demiştir.

Hadiste zikredilen korkudan ne kasdedildiği hakkında âlimler on iki farklı' görüş İleri sürmüşlerdir:

1. Bu, delilikten ve gördüğü şeyin kehanet cinsinden bir şey olmasından korkmaktır. Bu, bazı farklı rivayetlerde açık olarak zikredilmiştir. Ebû Bekr İbnü'l-Arabî bu ihtimali geçersiz saymıştır ki doğru olan da bunun geçersiz olmasıdır. İsmâilî bu korkunun, Hz. Peygamber'in kendisine gelenin Allah katından bir melek olduğunu zaruri bir şekilde anlamasından önce söz konusu olduğunu belirtmiştir.

2. Hayalden korkmak. Bu görüş de batıldır. Çünkü hayal gelip geçicidir, bu korku ise kalıcıdır, dolayısıyla aralarında fark vardır.

3. Ürpertinin şiddetinden dolayı ölmekten korkmak.

4. Hastalıktan korkmak. İbn Ebî Cemre bu görüşü kabul etmiştir.

5. Hastalığın devam etmesinden korkmak.

6. Peygamberliğin yükünü taşıyamamaktan korkmak.

7. Ürperti sebebiyle meleğe bakamamaktan korkmak.

8. Kavminin eziyetlerine sabredememekten korkmak.

9. Kavminin kendisini öldürmelerinden korkmak.

10. Vatanından ayrılmaktan korkmak.

11. Kavminin kendisini yalanlamalarından korkmak.

12. Kavminin kendisini ayıplamalarından korkmak.

Bu görüşlerin doğruya en yakın, şüpheden en uzak olanları üç, dört ve be­şinci görüşlerdir. Geri kalanlar itiraza açıktır


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com