Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

29. Topukların Yıkanması

29. Topukların Yıkanması


İbn Sîrin abdest aldığında yüzük yerini yıkardı

165- Muhammed İbn Ziyad şöyle demiştir: Biz abdest kabındaki sudan ab­dest alırken Ebû Hureyre bize uğrar ve şöyle derdi: Abdestinizi tam alın. Çünkü Ebû'l-Kâsım şöyle buyurdu:

Ateşten dolayı vay topukların haline".



Açıklama


İbn Sîrin abdest aldığında yüzüğünü oynatarak yüzük yerini yıkardı. Bun­dan yüzüğün geniş oiduğu ve hareket ettirildiğinde suyun yüzük yerine ulaştığı anlaşılır.

Ebû Hureyre abdest alanlarda kusurlu bir davranış gördüğünden ve onlar adına korktuğundan "abdestinizi tam alın" demiş olabilir.

Hz. Peygamber'den künyesi ile yani Ebu'î-Kâsim diye söz etmek güzel ol­makla birlikte, onu peygamberlik vasfı ile nitelemek daha güzeldir.

Bu hadis, âlimin fetva verdiğinde, dinleyenlerin aklında daha iyi kalsın diye delili ile zikretmesi gerektiğini gösterir.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com