Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

KİTÂB TEMENNÎ

KİTÂB TEMENNÎ

TEMENNİ BÖLÜMÜ

Bâb: Temenni Edilmesi Caiz Olanlar485-Yahya b. Bükeyr bize anlatarak dedi ki: el-Leys bize Cafer b. Rebîa'dan, o Abdurrahman'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Ümmetime zor gelmeyeceğini bilsey­dim onlara misvakı emrederdim.[1]ŞerhAllah Resulü (sav) burada bir temennisini bile getirmektedir. Bundan ha­reketle, hayır işleri ve sâlih amellerle ilgili olarak temennide bulunmanın caiz olduğu söylenebilir.HükümDişleri misvaklamak, Allah Resûlü'nün (sav) son anına kadar bırakma­dığı sünnetidir.DersAğız ve diş sağlığının önemi, modern tıp tarafından geç de olsa keşfe­dilmekte iken Allah Resulü (sav) 14 asır önce ümmetini bu konuda titiz olmaya davet etmiş, ağız kokusunun çirkinliğini her vesilede dile getirmiştir. Bir Müslümanın çirkin bir koku ve yemek artıklarıyla dolu bir ağızla cemaat arasına çıkması, olabilecek en edep dışı davranışlardan sayılmıştır.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com