Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

60. Ayakta Ve Oturarak İdrar Yapmak

60. Ayakta Ve Oturarak İdrar Yapmak


224- Huzeyfe anh şöyle demiştir:

"Hz. Peygamber bir ailenin [79] çöplüğüne geldi, ayakta id­rarını yaptı. Sonra su istedi. Ben de O'na su getirdim, o da abdest aldı.[80]


Açıklama


İbn Battal şöyle demiştir: Hadis, oturarak idrarını yapmanın daha uygun ol­duğunu göstermektedir. Çünkü ayakta idrar yapmak caiz olunca, oturarak yap­mak haydi haydi caiz olur.

Çöplük, evlerin önünde ev sahiplerinin yararlanması için yapılır. Çoğun­lukla alçak olup, orada tuvaiet yapan kişinin üzerine idrar sıçramaz.

Ahmed İbn Hanbel'in Yahya el-Kattân'dan rivayetinde şöyle denilmektedir: "Hz. Peygamber bir topluluğun çöplüğüne geldi, ben ondan uzağa çekildim. Beni yaklaştırdı, öyle ki ben onun arkasında durdum. O ayakta tuvaletini yaptı. Sonra su istedi. Su île abdest aldı, mestleri üzerine mesh yaptı".

Müslim ve diğerleri de fazladan "mestler üzerine mesh yaptığını" rivayet et­mişlerdir.

Bu hadis, hazarda yolculuk dışında meshin caiz olduğunu göstermektedir.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com