Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Bâb: Hâkimin Liânda Bulunanlara Hitabı

Bâb: Hâkimin Liânda Bulunanlara Hitabı367- Ali b. Abdullah bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize Amr'dan, o Saîd b. Cübeyr'den şunu nakletti:

Abdullah b. Ömer'e liânda bulunan çiftle ilgili hadisi sordum. Şöyle de­di:

Allah Resulü (sav) birbirlerine lanet okuyan eşlere "Hesabınız Al­lah'a kalmıştır. İkinizden biri yalan söylüyor. Senin artık bu hanımla ilgili yapacak şeyin yoktur" buyurdu. Adam "Ya verdiğim mehir?" dedi. Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: Mehir isteme hakkın da kalmadı. Eğer ha­nımın hakkında doğru söylüyorsan, onun kadınlığını helal görmene karşılık olmuştur. Eğer yalan söylüyorsan mehir bedeli sana en uzak şeydir.[8]ŞerhBu hadis-i şerifin şerhi ve liânla ilgili hükümler için 329 no.lu hadise bakınız.

Bâb: Liânda Bulunanları Ayırmak368- İbrahim b. el-Münzir bize anlatarak dedi ki: Enes b. İyâz bize Ubeydullah'tan, o Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şöyle dediğini nakletti: Allah Resulü (sav) karısına iftira eden adamla kadını ayırdı ve her ikisine de yemin ettirdi." [9]ŞerhHadis-i şerifin şerhi ve liân hakkında bilgi için 329 no.lu hadise bakınız.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com