Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(67) Bir Komşu Hanım, Komşusu Hanıma Koyun Paçasını Bile Küçümsemesin

(67) Bir Komşu Hanım, Komşusu Hanıma Koyun Paçasını Bile Küçümsemesin122— Amr îbni Muaz, büyük annesi Havva'dan rivayet ettiğine gö­re, büyük annesi şöyle dedi:

— Resûlüllah (Salîallahü Aleyhi ve Sellem) bana dedi ki:

«— Ey mümin hanımlar! Sizden hiç bir hanım, yanmış koyun paça­sını bile komşusuna asla küçümseyip azımsamasın.»[243]Koyunun yenen azalarından en kıymetsizi, sak kısımlarıdır ki, bunla­ra paça denir ve paça çorbası yapılır. Tırnakların sökülmesi İçin, paça­ların tırnak mahallen yakılır ve temizlenir. Burada İki hususa işaret edil­mektedir:

1— İnsan külfete katlanmaksızın, az dahi olsa, komşusuna hediye vermekten kaçınmamalı, mevcuttan ve kolayından vermelidir. Yoksa ade-ten verilmeyen bir şeyi vermek değildir.

2— Zengin olmayan bir komşudan gelecek az bir hediyeyi küçümsememek ve onu kabul etmek gerekir.

Bİr de aza çoğa bakmaksızın Allah için, sevgi bağlarını kuvvetlendir­mek için hediyeleşmeğe teşvik vardır.

Burada hitap hanımlara olmuştur. Çünkü hanımlar devamlı olarak evde bulunurlar ve komşu olarak birbirlerinden yardımlaşırlar. Aynı za­manda, bu gibi hareketleri gurur ve şeref meselesi haline getirirler. Erkek­lere nazaran sabır ve tahammülleri daha azdır. Bunun için, hadîs-i şerifteki hitap kadınlara tahsis edilmiştir. Yoksa erkekler bu ölçüden dışarda kalmış değildir. Verilen az şeyi, hakaret saymak düşmanlığa sebep olur. Böylece aradaki sevgi kalkar ve ahenk bozulur. Onun için, az bile olsa, hediyeyi küçümsememelidir.

Havva Binti Yezİd kimdir? :

Havva 'nin babası Y e z i d ve Y e z i d 'in babası da Se­ken 'dır. Medine'Iİ olup, Ensardandır. Yalnız bu hadîs-i şerifi rivayet et­miştir. Amr ibnİ Muaz El-Eşhelî 'nin büyük annesidir. ölü­mü ve hayatı hakkında geniş bilgiye rastlanmamaktadır.[244]123— Ebû Hüreyre'den fRadtvatîahÜ anh) rivayet edildiğine göre. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

«— Ey müslüman hanımlar! Ey müslüman hanımlar! Bir koyun pa­çası dahi olsa, bir komşu hanım, komşusu hanım için (hediyeyi) küçüm­semesin.»[245]Lâfızlar biraz değişik olmakla beraber, Ebu Hureyre (R.A.) den gelen rivayet ile bir önceki hadîsi rivayet eden Havva 'nin nakil­leri arasında manâca bir fark yoktur.[246]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com