Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(149) Kafire Lanet Etmek

(149) Kafire Lanet Etmek321— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre} demiştir ki: Soruldu: Ey Allah'ın Resulü! Müşrikler aleyhine, Allah'a duâ et. Haz-reti Peygamber (Sallallahü A leyhi ve Sellem):

«— Ben, lanet edici olarak gön deri İme dim, ancak rahmet olarak gön­derildim.» buyurdu.[634]Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Seilem), bütün âleme rahmet olarak gönderildiğinden, möşrik dahi olsalar, bir kısım günahkârlara lanet etme­sini uygun bulmamışlardır, Burtfann da hidayetini istemek, felâketlerini is­temekten datıa hayırlıdır. Peygamberin yüksek şanına lâyık olan da budur.[635]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com