Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(150) Koğucu

(150) Koğucu322— Hemmam anlatmıştır :

— Hüzeyfe ile beraberdik. Huzeyfe'ye denildi ki:

— Bir adam Hazreti Osman'a söz taşıyor.

Bunun üzerine Hüzeyfe, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğunu işittim, dedi:

«— Koğucu Cennet'e girmez.»[636]Koğucu = Nemmam : Şahid olunan bir olayı veya sözü, kötülük ve fesad maksadı ile başka yerlere yaymaya ve nakletmeye koğuculuk denir. Bu işi yapana da Koğucu veya Nemmam = Katta* adı verilir. Fakat bir kimsenin kurduğu tuzak ve hileden insanları kurtarmak, zulme engel olmak için haber vermek ve tedbir almaya sebep olmak koğuculuk sayılmaz. Böyle hareketler güzel olan ve sevab kazandıran İşlerdir.

Peygamber Efendimizin, «Koğucu Cennet'e girmez.» buyurmalarının manası şöyle izah edilmektedir:

Koğuculuk haram olan bir harekettir. Müslümanlar haram işlemekle, ebedî olarak Cennet'ten mahrum olmazlar. Ancak bu haramı helâl saya­rak, Peygamberin bu yasağını küçümseyip tanımayarak hareket edenler, inkarcı zalimler olacaklarından, bu gibiler Cennet'e giremezler. Bunu mü­minlerin bir günahı olarak kabul ettiğimiz takdirde de : Cehennem azabı çekmeden, bu müminler Cennet'e giremezler, manasını taşır şeklinde izah edilmektedir.

Diğer bir hadîs-i şerifte de şöyle buyurulmuştur:

— Size, kötü olanlarınızı haber vereyim mi? Ashab:

— Koğuculukla dolaşıp insanlar arasını bozan ve temiz kimselere ayıp isnad edenlerdir, buyurdu.[637]Anlaşılıyor ki, aile ve cemiyet içerisinde fesad ve felâketlere yol aç­ması bakımından koğuculuğun zararı çok büyüktür. Böyle zarariı şeylerin cezası da büyük olur.

Cenab-ı Hak, Nun = Kalem Sûresi 11. âyetinde. Peygamber Efendi­mize şöyle hitab ediyor:

«— Çok ayıpla yanı, koğuculukla gezeni (tanıma).»

Hz. Peygamberin tanımayacağı ve kıymet vermeyeceği kimseler sını­fına girmek ne kadar ağır bir haldir? Hak Tealâ bu duruma düşme':ten bütün müminleri korusun.[638]323— Esma binti Yezîd demiştir ki, Peygamber (Saltallahü Aleyhi ve Selîem) şöyle buyurdu:

— En hayırlı olanlarınızı size bildireyim mi?» (Ashab) :

— Evet, dediler. Peygamber (Sallaîlahü Aleyhi ve Sellem):

«— O kimselerdir ki, görüldükleri zaman, Allah (onlar sebebi ile) anılır.» buyurdu.

— En kötülerinizi de size haber vereyim mi?» (Ashab) :

— Evet, dediler. Peygamber (Sallalkthü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

«— Koğuculukla dolaşanlar, dostların arasını bozanlar, birbirlerinden ayrı kalmakla fesadı isteyenlerdir.»[639]Peygamber Efendimiz, bu hadîs-i şerifleri ile bize iyi kimselerle kötüle­rin hallerini beyan etmektedirler. İyi ve hayırlı olanların vasıflan şunlardır:

1— İyiler ve hayırlı kimseler onlardır ki, görüldükleri zaman, kendile­riyle buluşulduğu zaman Allah anılır. Onların sohbeti insanlara fayda ve­rir, Allah'ı ve âhiretİ hatırlatır. Bu kimseler, Allah'ın emirlerine bağlanıp yasaklarından sakınan velilerdir Bİr de şöyle durumları vardır; yüzlerinde ve hareketlerinde ibadetten doğan nur izleri görülür. Bu da Allah'ı anma­nın ve ona ibadetin bir görüntüsü olur. Görenlere de, bu halleri, Allah'ı hatırlatır, ona ibadeti telkin eder. İşte bu hali arz edenler, Allah'ın veli­leridir ve en hayırlı kullardır.

2— İnsanların en kötüsü olanlar da:

a) Koğuculuk ederek gezip dolaşanlar,

b) Dostlar arasını bozanlar,

c) İnsanların helakini ve fesadını isteyenler, insanları birbirinden ayrı düşürme peşinde olanlar.

Bugün içinde bulunduğumuz toplumda böyle fesad peşinde koşup millî ve dinî birliğimizi parçalama gayretinde bulunanların cemiyete ve millete verdikleri iktisadî ve ahlâkî zararın büyüklüğü, hadîs-i şerifin manasını açık­ça izah etmektedir. Böyle fesadlar yalnız birkaç kişinin zarar görmesiyle kalmayıp, bir memleketi, bir cemiyeti, bir devleti yok etmeğe kadar götürebîlîr.[640]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com