Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(162) Bir Topluluğu Sevip De Onların Derecesine Erişemiyen Kimse

(162) Bir Topluluğu Sevip De Onların Derecesine Erişemiyen Kimse351— Ebu Zer'den (rivayet edilmiştir. O diyor,) dedim ki :

— Ey Allah'ın Resulü! İnsan, bir topluluğu sever de onların ameline erişmeye güç yetiremezse (durumu ne olur?) Peygamber:

«— Ya Ebu Zer, sen sevdiğinle berabersin,» buyurdu. Dedim ki:

— Ben, Allah'ı ve onun Peygamberini seviyorum. Peygamber:

«— Sen, sevdiğinle berabersin, ey Ebu Zer!» buyurdu.[693]İnsan sevdiği kimselerin, ilim ve amellerinde eşiti olamaz. Onların erişmiş oldukları manevî derecelere de ulaşmış bulunamaz. Bununla bera­ber insan, âhirette sevdiği kimselerle beraber olur. Âhİrette beraber olmak demek, aynı makamda bulunmak demek değildir.

Hazreti Peygamber'i en çok seven, ona en yakın olan olur. Böylece insanlar sevgileri nispetinde, sevdiklerine yakın bulunurlar.[694]352— Enes'den rivayet edilmiştir:

— Bir adam. Peygamber (SallallahüAleyhiveSellem)'e sorup şöyle dedi:

— Ey Allah'ın Peygamberi, kıyamet ne, zamandır? Peygamber ona: «— Sen kıyamet için ne hazırladın,» buyurdu. Adam dedi ki:

— Büyük bir şey hazırlamadım, ancak Allah'ı ve onun peygamberini seviyorum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber :

«— Kişi sevdiği ile beraberdir.» buyurdu.

Enes demiştir ki:

— Müslümanların îslâmı kabullerinden sonra, bu günde sevindikle­rinden daha çok sevindiklerini görmedim.[695]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com