Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Hadis ve Sünnetleri Red Edenlere Cevaben

Son günlerde,bazı gruplar bilindiği üzere hadisleri tamamen red etme,çok azını alma ve dahası sünnetleride inkar etmektedirler.Ve birde kendilerine HANİF ismini takıyorlar.Sadece kuranı alıyorlar.Bu fırka,mutezile fırkasına benzemektedir.Nitekim şimdi aşağıda yazacağım yazılara okuyup idrak edelim inşallah.

Omer b Hattab'dan rivayet edilir; "Bir takim insanlar gelecek, Kur'an'dan supheleri konusunda sizinle mucadele edecekler, onlari Sunnet'leri bilenlere alip goturun. Cunku onlar ALLAH'in Kitab'ini en iyi bilenlerdir."

Cemaleddin Kasimi, Tefsir Ilminin Temel Meseleleri, 168

Imam Malik (ra) soyle demistir:

"Sunnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar bogulur."

>Ibni Teymiyye, Kulliyat cilt 4 sayfa 62, SUYUTİ MİFTAHUL CENNE 53.sy,mecmuatul feteva4/57

Hasan el Basri r.a. ; “ALLAH’a yemin olsun sünnetleriniz haddi aşanla, haktan uzak kalan arasında kalmıştır. O sünnetlere uymada sabrediniz. Zira sünnet ehli eskiden insanların en azı idiler, gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Sünnet ehli; ne haddi aşanlarla azgınlıklarına gider, ne de bidatçilerle bidatlerine… Bilakis onlar; Rablerine kavuşuncaya kadar sünnete uymada sabreden kimselerdir. O halde inşALLAH siz de böyle olunuz.”

Darimi 222

Ebû Bekr es-Sıddîk -RadıyALLAHu Anh- diyor ki:

“Sünnet ALLAH’ın sapasağlam ipidir. Onu terkeden bir kimse kendisiyle ALLAH arasındaki ipi koparmış olur.”

İbn Batta, eş-Şerhu ve’l-İbâne, s. 120


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com