Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Eşek Sütü İçmek Haram mı?

İmamı Azam (r.a.)'ha göre ehli eşeğin eti ve sütü,tahrimen mekruh tur.Yabani eşeğin eti de sütü de helal dir.Ehli eşek için tamamen haram denmemiştir çünkü imamı malik(r.a.)hılafeti vardır,ona göre helaldir.Ancak hanefi mezhebine göre kabul edilen görüş tenzihen mekruh olmasından yanadır.

Haram ile tedavi olur mu?
Tedavi içn Şarap gibi haram olan şeyleri kullanmak uygun olmaz çünkü haram ile tedavi haramdır.Her tedavi ancak temiz oln şey ile olur. Nihaye isimli kitapta''müslüman bir tabib bunun şifası bundadır,bunun makamında kullanılacak mubah bir şey yoktur,bilinmiyor derse haram ile tedavi caiz olur dedi,

Bezzaziye'de;Rasülüllah(s.a.v.)efendimizin''Allah sizin şifanızı size haram olan şeylerde yaratmadı''hadisi şerifinin manası,Şifanın bilinmesi halinde haramlığın kalkmadıdır.Boğaza tıkanan lokmayı gidermek için ve susuzluğu gidermek için (ölüm korkusu olduğu için)şarap içmenin helal olması da buna delalet eder.dedi.

Buna göre mana;Allahü teala tedavi olmanıza izin verdi.sizin için hastalıkta,deva da yarattı.Eğer o devanın haram olan şeyden olduğunu bilirseniz ozaman onu kullanmanın haram lığı kalkar demektir.

Çünkü Cenabı hak haram kılınan şeylerde şifa yaratmamıştır.Bunun manası''hacet anında haramlık kalkar,böyle olunca şifa ve tedavi helal olup haram olmaz''demek caiz olur.Ettehzip isimli kitapta''müslüman bir tabib ''Senin şifan bundadır''der veonun makamına kaim olacak mubah bir şey de bulunmazsa hasta için caiz olur denmiştir.
http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-944.htmlKategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com