Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Îmanın Şartları

Îmanın Şartları


Soru: İmanın şartı nedir ve kaç tanedir?

Cevap: İslâm dininde inanılması, tasdik edilmesi gereken ve dince zarurî şeyler olarak sayılan altı temel esasa, imanın şartları diyoruz. İmanın altı şartı vardır:

1- Ulu Allah'a inamak,

2- Meleklere inanmak,

3- Kitaplara inanmak,

4- Peygamberlere inanmak,

5- Âhiret gününe inanmak.

6- Kaza ve kadere inanmak.

Soru: İmanın şartlarından birini inkâr eden hak­kındaki hüküm nedir?

Cevap: Yukarıda saymış olduğumuz, imanın altı şartından birini bile -Allah korusun- İnkâr eden, dinden çıkar (kâfir olur).

Soru: Allah'a iman nedir ve kaç sıfatı vardır?

Cevap: Yukarıda da yazdığımız gibi, imanın altı şartından birinci­si, âlemin yaratıcısı ve sahibi Yüce Allah'a inanmaktır.

Pırıl pırıl parıldayan yıldızlarıyle üstümüzde muhteşem gök kubbe; çeşitli güzellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle altımızda yeryüzü; bu yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı ve bu canlılar arasında yara­tanın kendisine üstün vasıflar bahşettiği bir insanoğlu.

Acaba bu düzen, bu âlem, şaşmaz prensiplerle birbirini izleyen çeşit­li tabiat olayları gelişigüzel bir rastlantının eseri olabilir mi? Bütün bun­lar, akıldan ve mantıktan mahrum bir tabiatın mahsulü olabilir mi? Saat gibi çalışan bu düzenin bir ustası yok mu?

Bu Sorulara muhatap olduğumuzda, kendi kendimize deriz ve düşü­nürüz ki: Gerçekten bütün bunları yaratan, onlara intizam veren ve yö­neten birinin bulunması lâzımdır. Ve bu sonuca vardıktan sonra, aklımı­za ikinci bir Soru gelir: “Evet, bütün bunları yaratan, yaşatan ve büyü­ten biri vardır, fakat bu, kimdir ve neyin nesidir?”

İşte kısır insan mantığının kendiliğinden Cevaplandırmayacağı bu Soruyu, biz Cevaplandıralım:[100]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com