Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

5. BÖLÜM: GUSÜL

5. BÖLÜM: GUSÜL


Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Eğer cünüp iseniz boy abdesti alın. Has­ta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara yaklaşmış da su bulamamışsarnz temiz toprakla teyemmüm edin, yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nime­tini tamamlamak ister, umulur ki, şükredersiniz.[1] "Ey iman edenler! Sarhoş iken - ne söylediğinizi bilinceye kadar - ve cünüp iken de - yolcu olmanız müs­tesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolcu­lukta iseniz yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara doku­nup da (bu durumlarda) su buiamarmşsanız o zaman temiz bir toprakla teyem­müm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağış­layıcıdır.[2]

Gusül, yıkanmanın adıdır. Hatta tam olarak suyun abdest organları üzerine dökülmesi anlamına gelir.

Gusül abdesti alırken, vücudun ovulmasının farz olup olmadığı hakkında âlimler arasında görüş farkları vardır. Ancak İlim adamlarının çoğunluğuna göre ovmak farz değildir. İmam Malik ve el-Müzenî'nin ovmanın farz olduğu kanaa­tinde oldukları anlatılmaktadır.

Kirmanı şöyle demiştir: "İmam Buhârî 'Eğer cünüp iseniz, boy abdesti alın' ayetini burada zikretmekle, cünüp olan kimsenin gusül abdesti alması gerektiği­nin Kur'an'ı Kerim'e dayandığını açıklamak istemiştir. Bâbda zikredilen Nisa süresindeki ayet İse, cünüp birinin namaz kılabümesinin ve camiye girebilmesi­nin gusül abdesti almasına bağlı olduğunu gösterir. Gusül abdesti, bütün bedeni yıkamakla alınır. Ancak ibadet olan yıkanma İle sıradan yıkanmayı birbirinden ayıran bir niyetin bulunması şarttır."

1. Gusülden Önce Abdest Almak
2. Kişinin Eşiyle Birlikte Gusül Abdesti Alması
3. Sa' Ve Benzeri Ölçülerdeki Su İle Gusül Abdesti Alma
4. Başa Üç Defa Su Dökmek
5. Bedeni Bir Defa Yıkıyarak Gusül Abdesti Almak
6. Gusül Abdestine Önce Süt Kabına Benzer Bir Kaptan Su Alarak Veya Koku Sürünerek Başlamak
7. Cünüplükten Temizlenmek İçin Alınan Gusül Abdestinde Ağzı Çalkalamak Ve Burna Su Vermek
8. Daha Temiz Olması İçin Eli Toprakla Silmek
9. Elinde Cünüplükten Dolayı Olandan Başka Pislik Bulunmayan Cünüp Kimsenin Elini Yıka­madan Kaba Batırıp Batıramayacağı Konusu
10. Gusül Abdesti İle Abdest Alırken Ara Vermek
11. Gusül Abdesti Alırken Sağ El İle Sol El Üzerine Su Dökmek
12. Hanımıyla Cinsel İlişkide Bulunduktan Sonra Tekrar Onunla Birlikte Olan Kimselerin Durumu
13. Mezinin Yıkanması Ve Meziden Dolayı Abdest Almak
14. Koku Sürünüp Guslettikten Sonra Güzel Kokmaya Devam Eden Kimse
15. Saçların Hilallenmesi/Parmaklarla Ovulması
16. Cünüplükten Dolayı Guslederken Abdest Alan, Sonra Vücudunun Diğer Bölgelerini Yıkayıp Abdest Yerlerini Tekrar Yıkamayan Kims
17. Camide Cünüp Olduğunu Hatırlayıp Teyemmüm Almak Yerine Cünüp Olarak Camiden Çıkmak
18. Cünüplükten Dolayı Alınan Gusül Abdestinden Sonra Ellerin Silkelenmesi
19. Gusle Başın Sağ Tarafı İle Başlamak
20. Tek Basınayken Çıplak Olduğu Halde Gusül Abdesti Almak
21. İnsanların Yanında Gusül Abdesti Alırken Örtünmek
22. Kadının İhtilam Olması
23. Cünübün Teri Ve Müslümanın Necis Olmaması
24. Cünüp Biri Evinden Çıkıp Çarşı Vb. Yerlerde Dolaşabilir
25. Cünüp Birinin Gusül Abdestinden Önce Abdest Aldığı Zaman Evde Bulunması
26. Cünübün Uyuması
27. Cünüp Birinin Abdest Alıp Uyuması
28. Sünnetli Kısımların Buluşması
29. Kadının Cinsel Organından Bulaşan Şeylerin Yıkanması

Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com