Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

2. BOLUM ÎMÂN

2. BOLUM ÎMÂN


1. Hz. Peygamberin İslâm Beş Temel Üzerine Bina Edilmiştir" Sözü


Îman hem söz hem de fiildir, artar da eksilir de. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

İmanlarına iman katsınlar diye.[31]

Onların hidayetini arttırdık.[32]

Allah iman edenlerin hidayetini arttırır.[33]

Doğru yolda olanların hidayetini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir.[34]

İman edenlerin imanı artsın diye.[35]

(Münafıklar): Bu (inen sûre) hanginizin imanını arttırdı? (derler.) Gerçek şu ki (bu İnen sûre) îman edenlerin imanını arttırmıştır.[36]

(Münafıklar müminlere): Onlardan (size saldırmak üzere gelen Kureyşli-lerden) korkun, derler. Oysa bu iman edenlerin İmanını arttırır.[37]

Bu onların yalnızca imanını ve teslimiyetini arttırmıştır.[38] Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek de imandandır.

Ömer b. Abdülaziz, Adiy b. Adiy'e yazdığı mektupta şunları söylemiştir: "İmanın farzları, inanç esasları, yasaklan ve sünnetleri vardır. Kim bunları ta­mamlarsa imanı tamamlamış olur. Bunları tamamlamayan kişi imanı da ta­mamlamamış olur. Ömrüm olursa anlamanız için siziere bunları açıklayacağım. Şayet ölürsem (illa da dünyada kalıp) sizinle birlikte olmaya karşı hırslı değilim".

Hz. İbrahim şöyle demiştir: "Kalbim mutmain olsun diye [39] Muâz, (arkada­şına) şöyle demiştir: "Otur da bir süre iman edelim."

İbn Mes'ud şöyle demiştir: "Yakîn {kesin inanç), imanın tamamıdır."

İbn Ömer şöyle demiştir: "Kişi, gönlünü tırmalayan (kendisini huzursuz den) şeyi terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz."

Mücâhid şöyle demiştir: "Sizin için şeriat kıldı [40] âyeti, "Ey Muhammed biz sana ve diğer peygamberlere aynı dini tavsiye ettik" anlama gelmektedir.

İbn Abbas şöyle demiştir: "Şeriat ve yol kıldı [41] âyeti "yol ve sünnet kıldı" anlamına gelir.

Îmân Nedir?
Allah İçin Sevmek - Allah İçin Buğzetmek
Yakîn - îmân İlişkisi
Takva - Îman İlişkisi
2. Duanız İmânınızdır
3. İmanın Kapsamında Olan Hususlar
4. Müslüman, Müslümanların Dilinden Ve Elinden Selamette Olduğu Kişidir
5. İslâm'ın (Müslümanların) Hangisi En Faziletlidir?
6. Yemek Yedirmek İslâm'dandır
7. Kendisi İçin İstediğini Başkası İçin De İstemek İmandandır
8. Allah'ın Resulünü Sevmek İmandandır
9. Îmanın Tadı
10. Îmanın Alâmeti Ensarı Sevmektir
11. Bâb
12. Fitnelerden Kaçmak Dindendir
13. Hz. Peygamberin Allah'ı En İyi Bileniniz Benim Sözü
14. Kişinin (Allah Kendisini Küfürden Kurtardıktan Sonra Yeniden) Küfre (İnkarcılığa) Dönmeyi Ateşe Atılmak Gibi Kötü Görmesi İm
15. İman Ehlinin Ameller Konusundaki Faziletlerinin Birbirinden Farklı Olması
16. Haya (Utanmak) Îmandandır
17. Eğer Tevbe Eder, Namazı Kılar Ve Zekâtı Verirlerse Yollarını Serbest Bırakın [66
18.Bu, Yaptıklarınıza Karşılık Olarak Mirasçı Kılındığınız Cennettir
19. Gerçek Anlamda Müslüman Olmamak
20. Selamı Yaymak İmandandır
21. Kocanın (Yaptığı İyiliklere Karşı) Nankörlük Etmek
22. Günahlar, Câhiliye İşlerindendir
23. Zulümden Zulüme Fark Vardır
24. Münafığın Alâmeti
25. kadir gecesini ihya etmek imandandır
26. Cihad İmandandır
27. Ramazanı İhya Etmek İmandandır
28. Sevabını Yalnızca Allah'tan Umarak Ramazan Orucunu Tutmak İmandandır
29. Din Kolaylıktır
30. Namaz İmandandır
31. Kışının İyi Müslüman Olması
32. Allah'ın En Çok Sevdiği Din (Amel) Devamlı Olanıdır
33. İmanın Artması Ve Eksilmesi
34. Zekât İslâm Dandır
35. Cenazelerin Arkasından Gitmek İmandandır
36. Müminin, Farkında Olmadan Amelinin İptal Edilmesinden Korkması
37. Cebrail'in Hz. Peygamber E İman, İslâm, İhsan Ve Kıyametin Bilgisi Hakkında Soru Sorması Ve Hz. Peygamberin Bunları Ona Açık
38. Bâb
39. Dinini Koruyan Kişinin Üstünlüğü
40. Ganimetin Beşte Birini Devlet Hazinesine Ödemek İmandandır
41. Ameller Niyetlere Ve Sevap Elde Etme İsteğine Göredir, Herkes İçin Niyet Ettiği Vardır
42. Hz. Peygamber İn "Din, Allah A, Resulüne, Müslümanların Yöneticilerine Ve Tüm Müslümanlara Nasihattir Sözü

Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com