Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

DİNDE KOLAYLIK GÖSTERME

DİNDE KOLAYLIK GÖSTERME


1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kolay ve temiz olan bu di­ne sarılın. Meşru kılınan dini emirlerin üzerine bir şey artırıp da di­ni zorlaştırmayın, zira sonra bu zorluklara mağlup olursunuz.

Meşru olan emirleri de kısaltmayın, sonra yapılması lazım gelen hususları yapmaktan mahrum kalırsınız, (Demek oluyor ki, İla­hi müessese olan dinin esası üzerine ne bir ilave, ne de eksiltme yapmaya kimsenin hakkı olmadığı gibi, bu ikisini yapmak da tehlikeli yoldur.)”[257]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dîni ameli yaparken gücü­müz yettiği kadar yapınız. Kendinize meşakkat verecek şekilde ibadet yapmanız sizi usandırır. Sonunda ibadeti terkedersiniz. O halde şunu biliniz ki, siz usanıp ibadeti terketmedikçe Allah’da sevabı terk etmez.”[258]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bu din haddi zatında me­tin ve sağlam temeller üzerine oturtturulmuştur. Mugalata ve zorlaştırmaya muhtaç değildir. İbadetlerinizi zorlaştırmayın, nefsinizin yapamıyacağı ibadetlere koyulmayınız, çünkü bu tutum sizi usanç ve amelin terkine zorlar.”[259]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben ancak rahmet ve kolaylık yolu göstermek için gönderildim.”[260]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben başkalarına azap ve eziyet vermek için değil, rahmet ve iyilik yapmak için gönderildim.”[261]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sizler insanlara kolaylık göstermek ve iyilik yapmak için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil.”[262]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dininizin en iyi tarafı kolay olmasındadır.”[263]

8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gücünüzün yettiği ameli işleyiniz. Çünkü siz usanıp da ibadeti terketmezseniz Cenab-ı Hak da sevap yazmaktan vaz geçmez. Allah'ın en çok sevdiği ibadet, azda olsa, devamlı yapılanıdır.”[264]

9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İslam kolay bir dindir, bu dinde taassuba ( zorluğa ) kaçan kimse bir gün usanır ve o zorlukla­ra mağlup olur. O halde doğru yoldan ayrılmayın, yaptıklarınızı iyi yaparak en mükemmelini yapmaya çalışınız, müjde veriniz ( korkut­mayınız ), sabah, akşam ve gecenin bir cüz'ünde ibadete sığınınız çalışınız.”[265]

10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Suyu bulamadığınız zaman sadece toprak sizi temizleyicidir. -On haç da olsa- yani on sene devam etse de, Suyu bulduğunuz zaman onunla abtest ve guslediniz.”[266]

11- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Düşmanla karşılaştığınız zaman orucu açmak sizin için daha kuvvet ve dinçlik verici olur.(ya­ni oruçlu iken düşmanla karşılaşırsanız orucunuzu bozabilirsiniz.)”[267]

12 - Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Siz, dini emirleri zorluk çıkararak yapmış olamazsınız.”[268]

13- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dini emirlerden gücünüz yettiğine başvurunuz. Çünkü siz ibadetten usanmadıkca Allah da se­vap yazmaktan usanmaz.”[269]

14- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dinde en doğru olam yapınız ve mükemmelini yapmaya gayret ediniz ve kolaylık göstererek müjdeci olunuz. Ve biliniz ki: Biriniz ameli ile cennete giremez hatta ben de. Ancak, Cenab-ı Hak benim bütün günahlarımı af ve mağfiret etmiştir.”[270]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com